วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน
 
- จากโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
- จากโรงเรียนทั่วประเทศ 14 คน
 
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557  ถึง 16 มกราคม 2558
 

ไม่มีความคิดเห็น: