วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มรภ.เพชรบุรีมอบ211ทุนเรียนต่อปริญญาตรี


                           
มรภ.เพชรบุรีมอบ211ทุนเรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติเพื่อเข้ารับทุนอุดหนุน ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยมอบให้ถึง 211 ทุน น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจ เริ่มสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประเภทของทุนมี 3 ประเภท
1.ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทเรียนดี) จำนวน 88 ทุน

2.ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ประเภทจิตอาสา) จำนวน 63 ทุน

3.ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริบธรรมดี และมีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี) จำนวน 60 ทุน

คุณสมบัติผู้ขอทุน
1.ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทเรียนดี)
- มีความประพฤติดี
- ผลการเรียนชั้นม.ปลาย (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ประเภทจิตอาสา) เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
- เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา

3.ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริบธรรมดี และมีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
-เป็นผุ้มีความกตัญญญู มีจิตอาสา
- ประพฤติดี

การสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่อาจารย์แนะแนวประจำโรงเรียน หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1 มรภ.เพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://goo.gl/ckOM4H

ไม่มีความคิดเห็น: