วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปฏิทินรับตรง โครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา จุฬาฯ 2559

 ขณะนี้เริ่มมีข้อมูลการรับนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วบางส่วนที่พอจะแจ้งให้ทราบได้ดังนี้
 1. รับสมัครสอบของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ วันที่ 1-15 กันยายน 2558
 
 2. ใช้คะแนน GAT/PATเฉพาะในการสอบครั้งที่ 1/2559 (สทศ. รับสมัคร วันที่ 1-20 กันยายน 2558 สอบวันที่ 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 2558)
 
 3. ผู้สมัครสอบโครงการจุฬาฯ-ชนบท (เป็นโครงการรับตรงพิเศษ) จะไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงปกติของจุฬาฯได้
 
   รายละเอียดอื่นๆส่วนใหญ่น่าจะเหมือนของปีที่ผ่านมา รายละเอียดขอให้รอดูในประกาศ 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.rural.chula.ac.th/Main/

ไม่มีความคิดเห็น: