วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร แพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศเรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศรับสมัคร แพทยศาสตร

 

เปิดรับตรงโดยวิธีพิเศษ 3 โครงการ ได้แก่ 

1.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX.)
รับทั่วประเทศ รับ 44 คน

2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.(MD02)  และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รับสมัครเฉพาะ20จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับ 76 คน

3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX.) 
รับทั่วประเทศ รับ 10 คน

กำหนดการรับสมัคร 

ประกาศรับสมัคร แพทยศาสตร


 
                                                                                             
คุณสมบัติ
 
ประกาศรับสมัคร แพทยศาสตร

 
ค่าสมัคร 
 
1.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX.) 1,200 บาท

2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.(MD02)  และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1,000 บาท

3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX.) 1,000 บาท

 
วิธีการสมัคร  
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คลิก
 

ไม่มีความคิดเห็น: