วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้เรียนเก่ง 
การพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับคนที่อยากเรียนเก่งเพราะโดยปกติคนเราควรนอนวันละ6-8ชั่วโมง เพื่อให้สมองได้พักผ่อนได้เต็มที่ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาเรียนสมองเราจะได้สดชื่นพร้อมที่จะจดจำและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าหากว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ช่วงเวลาเรียนของเรานั้น ไม่สดชื่น สมองไม่แล่น และอาจถึงขั้นหลับในห้องเรียนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้ครับ 

ไม่มีความคิดเห็น: