วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการจุฬาฯชนบท ปีการศึกษา 2559

โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศ

โครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2559
1. รับสมัครสอบของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ วันที่ 1-15 กันยายน 2558
2. ใช้คะแนน GAT/PATเฉพาะในการสอบครั้งที่ 1/2559 (สทศ. รับสมัคร วันที่ 1-20 กันยายน 2558 สอบวันที่ 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 2558)
3.ผู้สมัครสอบโครงการจุฬาฯ-ชนบท (เป็นโครงการรับตรงพิเศษ) จะไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงปกติของจุฬาฯได้

   รายละเอียดอื่นๆส่วนใหญ่น่าจะเหมือนของปีที่ผ่านมา รายละเอียดขอให้รอดูในประกาศ 

วันรับสมัคร
1 กันยายน 58 - 15 กันยายน 58
ขอบคุณที่มา http://www.rural.chula.ac.th/Relation/Board/show.php?id=4631
 

ไม่มีความคิดเห็น: