วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย ที่รับเยอะ กสพท 59

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย ที่รับเยอะ กสพท59

แพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล 260
แพทยศาสตร์ม.จุฬา200
แพทยศาสตร์ มศว 180

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย

รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก กสพท59 #‎dek59 #‎กสพท

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย

เช็คเลย!! กำหนดการ กสพท59 #‎dek59#‎กสพท

3 อันดับ คณะ/มหาวิทยาลัย


ไม่มีความคิดเห็น: