วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การแต่งกายของ นิสิตชายและหญิงตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ชุดเครื่องแบบปกติ

 การแต่งกายของ นิสิตชายแ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชายชั้นปีที่ 1 เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ผูกเนคไทตราพระเกี้ยวกางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ เข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ
ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1
เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  กระโปรงจีบรอบสีกรมท่าสีดำ  ความยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว


 
ชุดเครื่องแบบปกติ


 การแต่งกายของ นิสิตชายแ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น ผูกเนคไทตราพระเกี้ยว กางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำเข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ
   ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิงชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  กระโปรงทรงตรงสีกรมท่าสีดำ  ความยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
 


ชุดเครื่องแบบพระราชพิธี

 การแต่งกายของ นิสิตชายแ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย
เสื้อราชปะแตนสีขาวติดแผงคอสีประจำคณะ กางเกงขาวยาวสีขาว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ
ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 1
เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว ติดดุมที่คอเสื้อ กระโปรงจีบรอบสีกรมท่าความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว
 ชุดเครื่องแบบพิธีการ

 การแต่งกายของ นิสิตชายแ         

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  กางเกงสีขาว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  ถุงเท้าสีดำ  เข็มขัดหนังสีดำ  ผูกเนคไทตราพระเกี้ยว
   ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 1 
เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  ติดดุมที่คอเสื้อ  กระโปรงจีบรอบสีกรมท่า  ความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีขาว  ถุงเท้าสีขาว
       
 ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง  ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว  ติดดุมที่คอเสื้อ  กระโปรงทรงตรงสีกรมท่า  ความยาวคลุมเข่า  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  สวมถุงน่องสีเนื้อ

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://www.sa.chula.ac.th/2010/th/subpage/discipline2.php?id=discipline 

ไม่มีความคิดเห็น: