วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

15 แบบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ที่ควรวาดให้ได้ก่อนสอบ

สำหรับการสอบ “วาดเส้นมัณฑนศิลป์” น้องคนไหนจะเข้าคณะมัณฑนศิลป์ วาดเส้น เป็นวิชาที่สำคัญมากๆจำเป็นมากน่ะครับที่น้องต้องฝึกฝนเยอะๆยิ่งวาดเยอะยิ่ง ดี เพราะเราไม่รู้ว่าเค้าจะออกสอบ 3-4 ปีก่อนออกวาด “มือ”4-5 ปีรวด ปีที่แล้วออกกล่อง “คอนเฟลก”ให้เราวาดอะไร ยิ่งฝึกเยอะๆยิ่งได้เปรียบ เกณฑ์การวัดคะแนนต้อง 50% ด้วยน่ะครับ หมายความว่าต้องได้เกิน 50 ถ้าน้องสอบได้ 49 ไม่ผ่านน่ะครับ ลองเอาตัวอย่างที่พี่ลงให้ไปฝึกดูครับ ปีนี้วาดเส้นเต็ม 100 ทุกคนครับ(ปล. รูปสุดท้ายเคยออกสอบครับ)
ประเภทของใส | แก้ว | ขวดใส
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประเภทสิ่งของรอบตัว กล่องนม | กล่องต่างๆ | ผ้า | ถ้วย | จาน
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประเภทมือ มือท่าทางต่างๆ | มือ+วัตถุ(ถุง ช้อน ดินสอ ขวดน้ำ กระดาษยับ)
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
15 แบบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น: