วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน และ
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
-โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ 9 วิชา) 

ไม่มีความคิดเห็น: