วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปการรับสมัครนักศึกษา รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2559

ระบบการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


1. ระบบโควตา
- รับสมัคร น้องๆ ชั้น ม.6 โรงเรียนสามัญ ทั่วประเทศ
- ใช้เกรด 4 เทอม 2.50 ขึ้นไป
- สมัครออนไลน์ วันที่ 3 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558
- สอบคัดเลือกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2. ระบบรับตรง ใช้วิชาสามัญ 9 วิชา
- รับสมัคร น้องๆ ชั้น ม.6 และน้องที่จบการศึกษา ชั้น ม.6 แล้ว 
- ใช้เกรด 5 เทอม 2.00 ขึ้นไป
- น้องที่จบ ม.6 แล้ว ใช้เกรด 6 เทอม 2.00 ขึ้นไป
- สมัครออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558
- กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: