วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ด่วน ตรวจสอบข้อมูล ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวิชา "วิชาสามัญ 9 วิชา" ภายใน 7 พ.ย. นี้มีผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกัน คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ ๑ และวิชา คณิตศาสตร์ ๒ เพื่อให้ สทศ. ดำเนินการแก้ไขให้นั้น เพื่อให้ข้อมูลการสมัครสอบของผู้สมัครสอบถูกต้องตามข้อมูลวิชาที่ผู้สมัครสอบประสงค์จะเข้าสอบ สทศ. ขอให้ผู้สมัครสอบ...

image: http://files.unigang.com/pic/5/2974.jpg

Read more at http://www.unigang.com/Article/29309#HfIuuFWwJ5FqxZUM.99

ไม่มีความคิดเห็น: