วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ระเบียบการ รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร 59


เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสอบตรง เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม

โครงการสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะโครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

ไม่มีความคิดเห็น: