วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง ทุนเรียนฟรี โครงการสืบสานภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 59เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการสืบสานภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559


ดำเนินการรับนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษ รับจากนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ 8 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี 
สิทธิพิเศษ ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดรับสมัคร เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: