วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง ภาคปกติ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 59 จำนวนรับ 5,572 คน ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา โดยรับรวมทุกวิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,572 คน
รับสมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 58 ถึง 17 มกราคม 59

ระเบียบการ
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.ku.ac.th/
ปล ไม่ต้องรีบสมัครก็ได้นt รอคะแนนออก และรอให้ ม.เกษตรศาสตร์ ขึ้นคะแนนย้อนหลัง จะทำให้ตัดสินใจเลือกคณะ-สาขาได้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: