วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559


เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 58 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 59

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 58 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 59 : ครูทุกสาขา 530 คน และสาขาอื่นๆจ้า 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.pnru.ac.th/home.php?sec=4&typ=10

Read more at http://www.unigang.com/Article/29342#imu0zVkf6tR80ahF.99

ไม่มีความคิดเห็น: