วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มาแล้ว ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ ม.ศรีนครินวิโรฒ มศว ปี 59 จำนวน 2,346 คน


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 
image: http://files.unigang.com/pic/5/3170.jpg
 
 จำนวน 2,346 คน คณะที่เปิดรับเช่น พยาบาล 30 , เภสัช 30  , สหเวช 60  ครูหลายสาขากว่า 100 คนจ้า , วิศวะ 290  เกาหลี 15 , บัญชี 45 คน
 

Read more at http://www.unigang.com/Article/29376#RXXYEc55c32oy8PZ.99

ไม่มีความคิดเห็น: