วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59โควตาเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม 5 แห่ง 
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  กรุงเทพมหานคร
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5   สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  สุพรรณบุรี นครปฐม
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจอบคีรีขันธ์


เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 58
หน้าเว็บไซต์หลัก http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/moralquota/index.php

ไม่มีความคิดเห็น: