วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 14 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 42 คน
เปิดรับสมัคร 16-28 ธันวาคม 2558
รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

เอกสารประกอบ: 


Read more at http://www.unigang.com/Article/29472#UUkT3OKIVVsxkd1x.99

ไม่มีความคิดเห็น: