วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 59การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29300#cKzv5oVAfVj8pZwq.99

ไม่มีความคิดเห็น: