วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง ชิงทุน วิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) ม.เชียงใหม่ 59


มหาวิทยาลัยเชียใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) เปิดรับสมัคร การสอบรับตรงและชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร ถึง 14 ธันวาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: