วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการรับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชาศิลปะการพิมพ์, จิตรกรรม, ประติมากรรม ม.เชียงใหม่ 59รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ 
โครงการรับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชาศิลปะการพิมพ์, จิตรกรรม, ประติมากรรม 

ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 25 ธันวาคม 2558
image: http://files.unigang.com/pic/5/3231.jpg


Read more at http://www.unigang.com/Article/29397#W8cTkgMOA3Cs25zp.99

ไม่มีความคิดเห็น: