วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 59วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558 
image: http://files.unigang.com/pic/5/2888.jpg

image: http://www.trcn.ac.th/th/Xinha/plugins/ImageManager/trcn_upload/admisstion/Capture4.JPG
Capture4.JPG
icon2015_1p.gif

Read more at http://www.unigang.com/Article/29291#0L94q7HdhuJQCJhP.99

ไม่มีความคิดเห็น: