วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง 12 ทุนเรียนฟรี 100% และ 50% สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ 59
โครงการรับตรง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละ สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน เปิดรับสมัคร 2-30 พฤศจิกายน 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 1-3 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 100%
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 4-7 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 50%
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 1 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 100%
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 2 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 50%
สาขาวิชาการจัดการ
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 1 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 100%
ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับ ที่ 2-3 จะได้รับ ทุนเต็มจำนวน 50%
 

Read more at http://www.unigang.com/Article/29324#k1giWq5GWMttMLie.99

ไม่มีความคิดเห็น: