วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง คณะเศรษฐศาสตรร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 59

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (Bachelor of Economics International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีกำหนดรับรับสมัครออนไลน์ทางเวปไซต์ www.be.econ.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 150 คน

Read more at http://www.unigang.com/Article/29280#bVIP7QDwvuDd8Iis.99

ไม่มีความคิดเห็น: