วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มาแล้ว! กำหนดการรับตรง มศว 59 (เริ่มสมัคร ม.ค.59 รับ 72 สาขา น่าเรียนเพียบ)

 
มาแล้ว! กำหนดการรับตรง มศว 59 (เริ่มสมัคร ม.ค.59 รับ 72 สาขา น่าเรียนเพียบ)
ขอบคุณรูปภาพจาก PRSwu

คณะที่เปิดรับ
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะสหเวชศาสตร์
          - คณเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะพลศึกษา
          - คณะมนุษยศาสตร์
          - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
          - สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณ

กำหนดการ
          - เปิดรับสมัคร 11 ม.ค.-12 ก.พ.59

รายวิชาที่ใช้คัดเลือก
          - GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม และดูรายชื่อวิชาที่ใช้ คลิกที่นี่

  

ไม่มีความคิดเห็น: