วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

รับตรง ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ม.ธรรมศาสตร์ ISCTU 2558

 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558 
เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
ISC-TU ย่อมาจาก Industrial Science and Management หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาตินี้เป็นหลักสูตร ระดับปริญญาตรีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ มีความสามารถทางวิชาการทางเน้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้ที่ใช้ได้จริงในการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติด้วยบุคคลากรที่มากความสามารถและอุทิศตนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และผลักดันนักศึกษาของเราให้พร้อมกับการแข่งขันระดับสากล ด้วยความเป็นเลิศ เก่งและมุ่งสู่ความสำเร็จ
 

ไม่มีความคิดเห็น: