วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

นักเรียนม.6ทุกคนสมัครโควต้าม.ศิลปากรระหว่างวันที่ 1กันยายน-27ตุลาคมนี้ทางwww:quota.su.ac.th และส่งเอกสาร 4 แผ่นที่ครูแนะแนวคือ ใบสมัคร สำเนาการจ่ายเงิน 350 บาท สำเนาใบปพ. 4 เทอมและสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยก่อนสมัครกรุณาอ่านรายละเอียดนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: