วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

นักเรียนม.6ทุกคน พรุ่งนี้เข้าร่วมงานโลกกว้างทางการศึกษาที่หอประชุม3 และวันที่3-4กันยายน เข้าร่วมติวจากติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ณ ยิมเนเซี่ยม 4,000ทึ่นั่งนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: