วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Update มศว 58 ยอดสมัครรับตรง 38,285 คน / 10 อันดับยอดสมัครสูงสุด,น้อยที่สุด

อัปเดตผู้สมัครและชำระเงิน รับตรง มศว 2558
เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้จ้า
โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
ยอดสมัครทุกสาขา ตอนนี้ 38,285 คน

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังรู้่ผลคะแนนวิชาสามัญ >.<
 
10 อันดับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเยอะที่สุด
10 อันดับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด
10 อันดับสาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: