วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อยากเรียน พยาบาล ทำอย่างไรถึงสอบติด 57-58 !!


ก้าวแรก สู่การเป็นพยาบาล : อยากเรียน พยาบาล จริงหรอ !!
น้องๆ หลายคนที่มีความอยากเป็นพยาบาล แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะเตรียตัวอย่างไรดี ผมขอแนะนำก่อนเลยว่า สิ่งที่จะต้องทำอย่างแรกเลย ถามตัวเองว่าอยากเรียนพยาบาลจริงๆ หรอ รู้หรือยังว่า การเป็นพยาบาลนั้นจะต้องทำงานอะไรบ้าง
แนะนำน้องไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่
โดยน้องๆ จะต้องไปวิเคราะห์ต่อเองว่าสาขาพยาบาล นั่นเหมาะกับเราหรือไม่ 

ก้าวที่สอง สู่การเป็นพยาบาล : คุณสมบัติ
ผมข้อพูดถึง คุณสมบัติของการเป็นพยาบาลต่อเลย
เพราะแม้น้องจะเก่งกาจได้คะแนนสูงส่งเพียงใด
แต่ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านก็ตกม้าตายตอนจบ
คุณสมบัติพื้นฐาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
แต่ละสถาบันอาจจะกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานไม่เหมือนกันนะครับ
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต  เมื่อสำเร็จการศึกษา จะต้องมี โดยจะมีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต / คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต / และภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่น
-โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้
-โรคหัวใจระดับรุนแรง
-โรคเบาหวาน
-ภาวะไตวายเรื้อรัง
- ตาบอดสี
- หูหนวกหรือหูตึงจากประสาท
- โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจ
 
 

พยาบาลทหารบอก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ 
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- โสด อายุ 16-25
นราธิวาสราชนครินทร์ บูรพา  เกื้อการุณย์  สภากาชาดิไทย
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150  ไม่ผอมไปหรืออ้วนไป
บูรพา
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155  ซม
ก้าวที่สาม สู่การเป็นพยาบาล : การรับรองหลักสูตร
ต้องรู้ด้วยว่าสถาบันที่เราจะเข้าไปศึกษานั้นได้ผ่านการรับรองจาก สภาพยาบาล แล้วหรือยังไง โดยเฉพาะ ม.เอกชน สถาบันหนึ่งมีการหลอกลวงให้เข้าเรียนพยาบาล จนเป็นกว่าหน้าหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ครับ
โดยตรวจสอบหลักสูตรได้จาก 
ก้าวที่สี่ สู่การเป็นพยาบาล : เกณฑ์คัดเลือก รับตรงและ Admissions
ระบบ Admissions 58 เกณฑ์คัดเลือกคือ GAT 20% PAT2 30% ONET 30%  GPAX 20%
ระบบรับตรง โควตา แต่ละสถาบันจะมีวิธีการคัดเลือกต่างกันไปนะครับ โดยผมขอสรุปย่อๆ
เกณฑ์คัดเลือก  GAT PAT2 และหรือใช้ O-NET เช่น พยาบาลเกื้อการุณย์ กาชาดไทย ตำรวจ บูรพา พยาบาลทหาร 3 เหล่า บูรพา นเรศวร อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา มหาสารคาม สุรนารี  ธรรมศาสตร์   นราธิวาส นครพนม
เกณฑ์คัดเลือก  7 วิชาสามัญ  เช่น มหิดล มอ  
เกณฑ์คัดเลือก สอบตรง + GAT PAT2 เช่น  เชียงใหม่ มอ ขอนแก่น มศว  สวนดุสิต  สวนสุนันทา 
ดังนั้นพอรู้เกณฑ์คัดเลือกแล้วเราก็พอจะมีเป้าหมายแล้วนะครับ หลักๆที่ต้องฝึกคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพื่อสอบ PAT2  อังกฤษ เพื่อสอบ GAT  และ GAT เชื่อมโยงด้วยครับ สำหรับ GAT เชื่อมโยงผมมองว่าไม่ยากให้ให้ทำข้อสอบแบบจัดเวลาบ่อยๆ ก็น่าจะไหว  ส่วน ไทย สังคม คณิต  ก็ค่อยๆจะสมความรุ้ไปเรื่อยๆ
ก้าวที่ห้า  สู่การเป็นพยาบาล : ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร วางแผน
ต้องบอก รุ่นน้อง ปีการศึกษา 58 ปีนีแจ๊คพอร์ตแตก อีกครั้ง เพราะระบบรับตรงยังไม่นิ่งเรื่องเวลาในการรับสมัครเลยยังตอบยาก  แต่ถ้า ม.ไหนใช้ GAT/PAT ในการรับสมัคร อย่างน้อยกว่าจะเปิดรับคงเป็นต้น ปี 58  เลยครับผม    สำหรับ มศว ขอนแก่น มอ  น่าจะสอบ ธันวาคม 57 ถึง มกราคม 58 นะครับ  
เวลาพอมีครับค่อยๆ สะสมความรู้ไปเรื่อยๆ เรื่องการสอบ GATสอบปีละ 2 ครั้งก็จริง  แต่ GAT/PAT ครั้งแรก นั้นจะสำคัญที่สุด เพราะหลายๆมหาวิทยาลัยนั้นใช้ GAT/PAT แค่รอบ 1/58 ในการคัดเลือกครับ
ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนท

ไม่มีความคิดเห็น: