วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรง โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ 58

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 
หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
คุณสมบัติเบื้องต้น
  • เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
  • อายุ  17-20 ปี (เกิด พ.ศ.2538 - 2541)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
  • มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.rtsd.mi.th/school/

ไม่มีความคิดเห็น: