วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิเคราะห์ คะแนนรับตรง จุฬา 2558 !! ในวิกฤตมีโอกาส เสมอ

รับตรงจุฬาฯ ทุกปี อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข็มขัดส้น พุงยื่น ทำให้ คาดไม่ไม่ถึง ได้เสมอ 
ก่อนอื่นๆ เราต้องมาดูข้อมูลดิบๆ นั่นคือช่วงคะแนนย้อนของ GAT/PAT 
โดยเราจะใช้ดูข้อมูลแค่  ครั้งที่ 1/2557 เทียบกับ 1/2558 เป็นหลักนะครับ
-  GAT คนในช่วงคะแนน 270 ขึ้นไป มีจำนวนมากขึ้นถึง 1000 คน และ คนกลุ่มนี้หละเดาว่าน่าจะมาลงสมัครับตรง จุฬา  >..<
- PAT1  คะแนนค่อนข้างลดลงอย่างชัดเจนครับ  น่าจะส่งผลต่อรับตรง คณะที่ใช้ PAT1 เช่น วิศวะ บริหาร
- PAT2  ปีนี้คะแนนขึ้นมาเยอะมาก >..<
- PAT3  วิศวะ คะแนนสูงขึ้น แต่ PAT1 ลดลง  โอ้ ปีนี้คะแนนจะไปทิศทางไหน นิ ปวดหัวน่าดู
- PAT5  คะแนนลดลงชัดเจน

Q Pat2 1/57 กสพทสอบเสร็จไปแล้ว ทำให้คนที่ได้คะแนน150+
มีน้อยกว่าPat2 1/58 หรือเปล่าคะ? เพราะคนที่มั่นใจว่าติดหมอแล้วไม่มาสอบ
A : วันรู้ผล กสพท  15 มีนาคม 2557
      วันสอบ GAT/PAT  11 มีนาคม 2557
      ผมเลยยังชื่อว่าเด็กเก่งส่วนใหญ่ยังเข้าสอบ GAT/PAT อะครับ
แต่ก็ยังมีเด็กเก่งหลายคนที่อาจจะติดรับตรง วิทย์สุขภาพ ของหลายๆมหาวิทยาลัยไปแล้ว ( โดยส่วนใหญ่จะเป็นโควตา พื้นที่ พวก เด็ก กทม ยังไงก็ เข้า กสพท เป็นหลัก )

ข้อแตกต่าง รับตรง จุฬา  รับรวม/รับแยก   57 และ 58
รับตรง จุฬา 57
- รับรวม เลือก 4 อันดับ ได้แก่ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
- รับแยก เลือกได้เพียง 1 อันดับ :พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
รับตรง จุฬา 58
- รับรวม เลือก 4 อันดับ ได้แก่  วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์
- รับแยก เลือกได้เพียง 1 อันดับ : พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ สหเวชศาสตร์
ปัจจัย ผลกระทบและโอกาส
+ วิศวกรรมศาสตร์ คะแนน เพิ่มขึ้นจากรูปแบบการรับ เลือกได้ 4 อันดับ  รออ่านวิเคราะห์ รายคณะ
-  นิเทศศาสตร์ คะแนนลดลง  แยกรับเลือกได้เพียง 1 สาขา
-  ครุศาสตร์ คะแนนลดลง แยกรับเลือกได้เพียง 1 สาขา

+ ปี 58 รู้ผล กสพท ก่อน เด็กอาจจะหายจากระบบรับตรง จุฬา  
- แต่ปีนี้รับตรง ม.ดังใน ตจว ก็ยังไม่ประกาศผล ถ้าปี 56 นี่รู้ผลกันไปแล้ว
   เช่น มศว รับกันไปหมดแล้ว มข มช มอ เป็นสอบตรง รู้ผลแล้ว เดือนมกราคม
  โดยปี 56 จุฬาเริ่มรับสมัคร เดือน กุมภาพันธ์  ประกาศผลก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับ

รับตรง 58 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56   ใช้เกณฑ์ GAT 20 % PAT1 20% PAT 3 60%
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 57   ใช้เกณฑ์ GAT 20 % PAT1 20% PAT 3 60%
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 58    ใช้เกณฑ์ GAT 20 % PAT1 20% PAT 3 60%
เห็นแล้วอย่าตกใจไป เอ๊ะทำไม ทุกสาขาวิชา ทรัพยากรธรณี สำรวจ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ คะแนนตกลงมาเยอะม๋ากมาก แต่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนลดลงน้อยกว่าเพื่อนๆ   เหตุผลที่ผมคิดได้คือ ปี 57 นั้นเปลี่ยนรูปแบบการรับ คนเลือกวิศวกรรมศาสตร์ นั้นเลือกได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น คนส่วนใหญ่จริงเลือก วิศวะสาขารวมกันเยอะ  แต่สำหรับสาขาคอมส์ส่วนนึงมาจากการกลัวคะแนนไม่ถึง เลยไม่กล้าเลือก จริงทำให้ ลดลงเยอะผิดปกติ , วิศวะคอมนั้นตัวเลขเหมือนจะลดลงมาเยอะ แต่ อาจจะมีเพียง 1-2 คน ที่สอบติด ในคะแนนต่ำกว่า 16000 ก็ได้นะครับ
ปี 58 นี้ เลือกได้ 4 อันดับ และ คอมเปิดรับ 90 คน น่าจะทำให้น่าสนใจคนเลือกเยอะขึ้นๆ มากๆ  คะแนนจะขึ้นกลับไปเป็นอันดับ 1 ของสาย วิศวะได้แน่นอน 
คะแนน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาพรวมเป็นขาขึ้นนะครับ GAT +  PAT -  PAT3 +
โดยผมขอให้ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้คือ  18700 -19500
  ( ถ้าให้แทงหวยตัวเลขกลมๆ น่าจะประมาณ 19050 หละ)
19100  โอกาสติด  50-60%
ใครได้คะแนนเกิน 19800  ขอมั่นใจว่าน่าจะติดแน่นอนแล้ว
คะแนน สาขาคอมพิวเตอร์  น่าจะ 20000 -20500  
สาขาอื่นๆ ทรัพยากร สำรวจ  สิ่งแวดล้อม ปีนี้คะแนนเด้งขึ้นเยอะนะครับ
เราอาจจะเห็นทุกสาขามีคะแนน 18000 +
เอารูป มายืนยัน วิศวะ อุตสาหการ ปี 56 คะแนนโหดม๋าก
อุตสาหการ ปี 56 ที่คะแนนสูง สาเหตุมาจาก รับเพียง 10 คน เท่านั้นครับ
ปี 58 นี้ ยังเดาทิศทางยาก เพราะคนพร้อมใจกันเลือกคะแนน อาจจะแซงสาขารวม

แต่เนื่องด้วย เลือกได้ 4 อันดับจะกลัวอะไร อยากเรียนเลือกไว้ต้น ๆ  แค่นี้เอง
Update ข้อมูล  จำนวนรับ  ปี 56 vs 58 นะครับ
ปี 58 โครงการพิเศษ โอลิมปิกวิชาการ วิศวะ : 98 คน
         โครงการพิเศษ  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ  10 คน
ปี 56  โครงการพิเศษ โอลิมปิกวิชาการ วิศวะ : 50 คน
         โครงการพิเศษ  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ  10 คน
ยอดรับ 56 รวม 1035   ยอดปี  58 =  933
                     ยอดต่างกัน 100 คน >...<

รับตรง 58 รัฐศาสตร์ จุฬา
 

ปี 58 ใช้เกณฑ์คัดเลือก เดิมนั่นคือ  GAT70%  PAT30%  และใช้รูปแบบเป็นการรับรวมกับคณะอื่นมาโดยตลอดจ้า
สำหรับปีนี้ เป็นปีแรกที่ สาขา ตปท และ รปศ รับเพิ่มขึ้นถึง 50%  >.....<  รับเพิ่ม 5 คน แหะ ๆ
จะว่ารับเพิ่มขึ้นเยอะก็ได้  แต่จะว่ารับน้อยก็ดี แหะ ๆ
เรามาลองดูความสัมพันธ์ของคะแนน GAT กับคะแนน ต่ำสุด ปี 57 vs 56 กันนะครับ
โดยผมมอง กลุ่มคนที่จะสอบติดคือ คนได้ที่ได้คะแนน GAT 270 คะแนน  โดย ปี 57 นั้นตัวเลข ลดลงอย่างมากนะครับ แต่พอดูในช่องคะแนนต่ำสุดแล้ว คะแนนแทบไม่ลดเลย  อาจจะเป็นเพราะ การรับสมัครด้วยจำนวนน้อย เลยมีผลไม่มากนะครับ
เพราะ แต่ละสาขานั้นมีผู้สมัคร 3-4 พันต่อสาขา รวมๆ กันแล้ว  1 หมื่นกว่า แต่รับเพียง 40 คน 
ปี 58 ช่วงคะแนน GAT เพิ่มขึ้น กว่า ปี 57 และ 56 นะครับ
คะแนน  อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากคะแนน GAT แต่คงไปไหนได้ไม่ไกลนะครับ
ตปท :  27200-27500  
อีก 3 สาขา :  24500-25200
โดย ปีนี้ สาขาที่อาจจะคะแนนต่ำสุด คือ สังคมวิทยา นะครับ เพราะไปเลือก สาขาอื่นที่ดูเหมือนคะแนนน้อยกว่าแทน แหะ ๆ
 รับตรง 58 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา
เกณฑ์คัดเลือก ปี 58 กับ 57  เหมือนเดิมนะครับ
สูตรบัญชีและบริหารทั้งหมด GAT 50% PAT1 50%

หลักสูตรสถิติทั้งหมดคิด GAT ที่ 40% PAT1 30% PAT2 30%
60 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
61  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายศิลป์-คำนวณ)
62  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร์)
63 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาด้านสถิติ
64 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
65 สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ขอเรียบเรียงข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาได้ปล่อยข้อมูลที่ละเอียดมากๆ ๆ ๆ ออกมา ทำให้เราได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนของ ตัวจริงและตัวสำรอง  
บัญชี  ตัวจริง คะแนนปี 57 อยู่ 195.82 เลย ปีนี้ สมมุติตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด โดยเป็นคนสุดท้ายของตัวจริง และได้คะแนนต่ำสุดของ PAT1 นั่นคือ สอบได้ GAT= 277.64 + PAT1 =114 รวมเป็น 391.64 คะแนนเต็ม 600 
คนนได้คะแนน PAT1 นี่ 114 ปี 57 ตกอยู่ในช่วง 8146 คนเลย แต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆ น่าจะได้ 5000 คนแรกของประเทศเลยครับ แต่ปี 58 คะแนน PAT1 ตกลงไปเยอะ ช่วงคะแนน 120 ขึ้นไป คนหายไปเกือบ 2500 คน
ผมเลยมองว่าปีนี้เด็ก PAT1 90 ขึ้้นไปอาจจะมีลุ้นแล้ว แต่ GAT ต้อง 290 -*-
คะแนนของตัวจริง ก็ไม่น่าจะอยู่ในช่วง   190-195   (คะแนนเต็ม 300)
บัญชี ตัวสำรอง  ปี 57 รับตัวสำรอง ตั้ง 200 คน เดียงคงต้องไปถาม FB คณะต่อว่า มีคนสละสิทธ์กี่คนเชียว  T__T  ตัวสำรองเกิน 100 ไปผมว่ายากมาก เหอะ ๆ
บริหารวิทย์ ตัวจริง 
รหัส 61 คือ ศิลป์ รหัส 62 คือ วิทย์นะครับ ดังนั้นตอนแรกที่ผมทำบทความผมก็ว่าอยู่ทำไมแปลกจุง คะแนนวิทย์ กับ ศิลป์ ทำไมมาใกล้กันได้ขนาดนี้ อ่อ ที่แท้ วิทย์ ตัวสำรอง 100 คน แต่ สายศิลป์ ตัวสำรอง 10 คนเหอะ ๆ ๆ

สมมุติ
ตัวจริง คนได้คะแนนสุดท้ายของ PAT1  = 72 จะต้องทำ GAT  281.16
ตัวจริง คนได้คะแนนสุดท้ายของ GAT =  212  จะต้องทำ PAT1   153.76 เลย !! 
สำหรับปี 57 ตัวจริง ในภาพรวมผมยังมองว่าลดลง
เด็กที่ได้ GAT สูงได้เปรียบมากขึ้น
คะแนนผมยังเชื่อว่าลดลงหน่อยนะครับ อยู่ในช่วง 176-181 คะแนนเต็ม 300  ( ให้แทงหวยต่ำสุด คง 178-179  เหอะ ๆ)  ใครได้คะแนนเท่าปีก่อน น่าจะติดตัวจริงได้แบบชิวๆ
บริหาร ศิลป์ ตัวจริง + สำรอง

ไม่มีความคิดเห็น: