วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มติออกแล้ว !! สทศ. ไฟเขียวลดสอบโอเน็ตเหลือ 5 วิชา เริ่มปีการศึกษา 2558

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมผู้บริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้ลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ลงจาก 8 กลุ่มสาระวิชา เหลือเพียง 5 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

            ทั้งนี้ให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 ที่จะจัดสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า 3 ปี เนื่องจากไม่ติดข้อกฎหมายหรือระเบียบ

            พล.ร.อ. ณรงค์ กล่าวต่อว่า 3 กลุ่มสาระวิชาที่ถูกตัดออก ได้แก่ สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปะ นั้นได้มอบให้โรงเรียนไปดำเนินการจัดสอบเอง และสามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อเป็นการลดภาระให้กับนักเรียน เพราะการให้น้ำหนักของ 3 กลุ่มสาระวิชานี้มีน้ำหนักรวมกันเพียงร้อยละ 5 ของคะแนนทั้งหมด

            ในส่วนของ 5 กลุ่มสาระวิชา ที่มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 5 ต่อวิชา รวมกันเป็นร้อยละ 25 นั้น ทาง สทศ. ได้เสนอให้ตนไปหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า หากมีบางมหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนนในส่วนของ 3 กลุ่มสาระวิชาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหรือแอดมิชชั่นกลาง หาก ทปอ.ไม่เห็นด้วยจะไปออกแบบทดสอบเองก็ไม่ขัดข้อง

            ส่วนกรณีมีนักเรียนคัดค้านการใช้โอเน็ตมาพิจารณาจบช่วงชั้นและยื่นฟ้อง ศาลปกครองนั้น ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้และตอนนี้ยังไม่ได้รับไปรษณียบัตรการคัดค้านดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: