วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Maastricht University มอบทุนปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Maastricht University

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
 – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
 – รักษาระดับผลการเรียนให้อยุ่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ตลอดที่เข้าศึกษาอยู่
 – สามารถทำการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ ก่อนสมัครขอรับทุน

สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์ที่ ทำการสมัคร ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษากันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น: