วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 58

สำนักวิชาฯ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.58 - 5 มี.ค.58
โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธ.ก.ส.ได้ ทั้งนี้โปรดติดตามประกาศเงื่อนไข การรับสมัครอีกครั้ง
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.cusar.chula.ac.th/


ไม่มีความคิดเห็น: