วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ประเภทเรียนดี Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 58

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ในระบบ Residential College  ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ราชบุรี  (ประเภทเรียนดี) โดยมีเกณฑ์และปฏิทินการรับนักศึกษา
รายละเอียดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบ Residential College
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี (ประเภทเรียนดี)
Download เอกสารการสมัคร Residential College Camp (RC Camp)
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ประเภทเรียนดี)
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร มจธ. ราชบุรี
Admission Room : ตรวจสอบสถานะการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุจำรัส  พันธ์ประสิทธิ์เวช : นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9014   โทรสาร. 0-2427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: