วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 58

รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครทุกคณะ มีหลายโครงการ เช่น
แพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล วิศวะ มนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ นิติ รัฐศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: