วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 58 
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจําปีการศึกษา 2558
 
รับสมัคร  1-9 พฤศจิกายน 2557

  ระเบียบการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(แพทย์แนวใหม่)

ประจำปีการศึกษา 2558

เรื่อง
 

ไม่มีความคิดเห็น: