วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

รูปแบบข้อสอบ O-NET 2558 : ม.6 , ม.3 และ ป.6


ตารางสอบ O-NET และ รูปแบบข้อสอบ 

- รูปแบบข้อสอบ O-NET เหมือนเดิมทุกประการ 
- สาระ/มาตราฐานการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น: