วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2559


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมหลัก  30 คน
- สาขาภูมิสถาปัจยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน
เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น: