วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 59


โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คณะ รวม 54 คน
เปิดรับสมัคร 9-13 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น: