วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรงโครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59


คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ Residential College ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2558
รายละเอียดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบ Residential College
Download เอกสารการสมัคร Residential College Camp (RC Camp)
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร มจธ. ราชบุรี
Admission Room : ตรวจสอบสถานะการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช : นักบริการการศึกษา
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ : พนักงานช่วยบริหาร
โทร. 0-2470-9014, 02-470-9018 โทรสาร. 0-2427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th , emorn.kum@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: