วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลเบื้องต้นการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ 30 จังหวัด และ โควตาสาธิตเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 แต่ก็นะมีให้ดูแค่รูปภาพ แหะ ๆ บอกแค่ว่าใช้ GAT/PAT ด้วย 
แหะๆ ผมคิดว่าหลักเกณฑ์คัดเลือกน่าจะคล้ายๆปี 2558 ดังนั้นผมขอนำข้อมูลของปี 58 มาให้ชมกันนะครับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับเข้าศึกษาใน 13 คณะ จำนวน 353 คน (แต่ปี 59 เพิ่มเป็น 14 คณะ)
เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
โดยระเบียบการเก่าทั้งหมดของปี 58 ดูได้ที่นี่เลยจ้า http://admission.ku.ac.th/quota/provinces
ข้อมูลเบื้องต้นการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาสาธิตเกษตรประจำปีการศึกษา 2559

ไม่มีความคิดเห็น: