วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศิลปากรปลื้มปีติ "สมเด็จพระเทพฯ" ไม่ถือพระองค์ถ่ายรูปคณะโบราณคดี

คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ" สมเด็จพระเทพฯ กับ ม.ศิลปากร
       
       เช้าวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานเดินวิ่งการกุศล และเมื่อพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินทรงผ่าน ณ ประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พระองค์ทรงหยุดทอดพระเนตรผู้เฝ้ารับเสด็จ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาคมศิลปากรผู้มารอเฝ้ารับเสด็จ
       
       เมื่อทรงพระดำเนินมา เรากะเด็กๆ เปล่งเสียงกันว่า ทรงพระเจริญ ท่านหยุด แล้วหยิบกล้องมาทรงถ่ายพวกเรา ด้วยอารามตกใจว่าเจ้านายเสด็จ เราดันพูดไปว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะโบราณคดีพระพุทธเจ้าข้า" เท่านั้นล่ะ พระองค์หันมารับสั่งว่า "คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ" แล้วแย้มพระสรวลก่อนทรงพระราชดำเนินต่อไป
       
       ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงสำเร็จการศึกษาที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522
เรียบเรียง  http://manager.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น: