วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิขย์ ลาดกระบัง

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 18:00 น.
กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิขย์ (ปรับปรุงล่าสุด)

วันเสาร์ที่ 25  เมษายน 2558
8:00 – 8:30  ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ฯ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้ตึกอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล
8:30 – 9:00 พิธีเปิดงานโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หอประชุม 3)
  • ความเป็นมาของโครงการ โดย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • คณบดีกล่าวเปิดงาน
  • กล่าวต้อนรับโดย นายกสมาคมนักบินไทย
9:00 – 9:30 ผู้มีสิทธิ์ฯ ทุกคนทดสอบความพร้อมข้อเขียนด้านจิตเวช (ข้อเขียน) 
9:30 – 16:30 ผู้มีสิทธิ์ฯ ทุกคนกลับเข้าหอประชุม 3 เพื่อรอเรียกเข้ารับการทดสอบความพร้อม 3 ด้าน คือ 1. ความพร้อมด้านวิศวกรรม โดย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ โดยกัปตันสายการบิน และ 3. ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบิน โดยนักเวชศาสตร์ โดยผู้ที่ได้รับการทดสอบครบ ด้านแล้ว ต้องกลับเข้าหอประชุม และร่วมกิจกรรมต่อจนเสร็จสิ้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 
9:30 – 16:30              กิจกรรมพี่สู่น้อง 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเวชศาสตร์การบินเอง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น. ทาง http://aviation.kmitl.ac.th  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ Tel: 02329 8000 ต่อ 2147  หรือ 092 046 8583  หรือ 095 651 3840  หรือ 095 653 2678   ภายในศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: