วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน
เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: