วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศผล มศว 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น.

ผู้สมัครสอบ มศว โครงการรับตรงและโครงการต่างๆ11โครงการ 
สามารถเข้ามาดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศสถานที่สอบ 
ได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.swu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: