วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับตรง 3 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น 58

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด
ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง30 เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: