วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ GAT/PAT 2559 มาแล้ว !!!

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ GAT/PAT 2559 มาแล้ว !!!

ดูด่วน จะได้เตรียมตัวทัน : รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ GAT/PAT 2559 มาแล้ว !!!
Test Blueprint ของข?อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ปี 58 กับ 59 เหมือนกันทุกประการ
ภาษาอังกฤษ ข้อสอบยังมีหลายรูปแบบมากนะครับ อ่านโจทย์ให้ดีก่อนทำข้อสอบนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: